Οι γυναίκες στα 20 πιστεύουν ότι είναι σέξι. Οι γυναίκες στα 30 λένε ότι είναι σέξι. Οι γυναίκες στα 40 ούτε πιστεύουν ούτε λένε… είναι σέξι!

Οι γυναίκες στα 20 πιστεύουν ότι είναι σέξι. Οι γυναίκες στα 30 λένε ότι είναι σέξι. Οι γυναίκες στα 40 ούτε πιστεύουν ούτε λένε… είναι σέξι!

διαφ.
Οι γυναίκες στα 20 πιστεύουν ότι είναι σέξι. Οι γυναίκες στα 30 λένε ότι είναι σέξι. Οι γυναίκες στα 40 ούτε πιστεύουν ούτε λένε... είναι σέξι!  
διαφ.
Οι γυναίκες στα 20 πιστεύουν ότι είναι σέξι. Οι γυναίκες στα 30 λένε ότι είναι σέξι. Οι γυναίκες στα 40 ούτε πιστεύουν ούτε λένε... είναι σέξι!