Έλληνας είναι αυτός που μπορεί να χρησιμοποιεί τη φράση

Έλληνας είναι αυτός που μπορεί να χρησιμοποιεί τη φράση “Πού σαι ρε ψηλέ” σε άνθρωπω 1,65 επειδή δε θυμάται το όνομά του.

διαφ.
Έλληνας είναι αυτός που μπορεί να χρησιμοποιεί τη φράση "Πού σαι ρε ψηλέ" σε άνθρωπω 1,65 επειδή δε θυμάται το όνομά του.  
διαφ.
Έλληνας είναι αυτός που μπορεί να χρησιμοποιεί τη φράση "Πού σαι ρε ψηλέ" σε άνθρωπω 1,65 επειδή δε θυμάται το όνομά του.