Αφήνετε τις γριές να αγοράζουν μόνες ρούχα από τις λαϊκές και τώρα η άλλη φοράει μπλουζάκι

Αφήνετε τις γριές να αγοράζουν μόνες ρούχα από τις λαϊκές και τώρα η άλλη φοράει μπλουζάκι “νέβερ νεγκλέκτ δε μπολς”

διαφ.
Αφήνετε τις γριές να αγοράζουν μόνες ρούχα από τις λαϊκές και τώρα η άλλη φοράει μπλουζάκι "νέβερ νεγκλέκτ δε μπολς"  
διαφ.
Αφήνετε τις γριές να αγοράζουν μόνες ρούχα από τις λαϊκές και τώρα η άλλη φοράει μπλουζάκι "νέβερ νεγκλέκτ δε μπολς"