-Πες μου μωρό μου τι σκέφτεσαι τώρα που βρέχει και σε έχω αγκαλιά;-Δεν έπρεπε… να απλώσω!

October 25, 2017
-Πες μου μωρό μου τι σκέφτεσαι τώρα που βρέχει και σε έχω αγκαλιά; -Δεν έπρεπε… να απλώσω!

διαφ.
-Πες μου μωρό μου τι σκέφτεσαι τώρα που βρέχει και σε έχω αγκαλιά; -Δεν έπρεπε... να απλώσω!  
διαφ.
-Πες μου μωρό μου τι σκέφτεσαι τώρα που βρέχει και σε έχω αγκαλιά; -Δεν έπρεπε... να απλώσω!