Εμένα, μου λέει, ξέχασέ με.Εν τω μεταξύ ούτε που θυμάμαι ποιος είναι.

Εμένα, μου λέει, ξέχασέ με. Εν τω μεταξύ ούτε που θυμάμαι ποιος είναι.

διαφ.
Εμένα, μου λέει, ξέχασέ με. Εν τω μεταξύ ούτε που θυμάμαι ποιος είναι.  
διαφ.
Εμένα, μου λέει, ξέχασέ με. Εν τω μεταξύ ούτε που θυμάμαι ποιος είναι.