Εμένα, μου λέει, ξέχασέ με.Εν τω μεταξύ ούτε που θυμάμαι ποιος είναι.

October 25, 2017
Εμένα, μου λέει, ξέχασέ με. Εν τω μεταξύ ούτε που θυμάμαι ποιος είναι.

διαφ.
Εμένα, μου λέει, ξέχασέ με. Εν τω μεταξύ ούτε που θυμάμαι ποιος είναι.  
διαφ.
Εμένα, μου λέει, ξέχασέ με. Εν τω μεταξύ ούτε που θυμάμαι ποιος είναι.