Θυμάμαι πότε παντρεύτηκα.Θυμάμαι πού παντρεύτηκα.Δε θυμάμαι όμως με τίποτα γιατί παντρεύτηκα.

Θυμάμαι πότε παντρεύτηκα. Θυμάμαι πού παντρεύτηκα. Δε θυμάμαι όμως με τίποτα γιατί παντρεύτηκα.

διαφ.
Θυμάμαι πότε παντρεύτηκα. Θυμάμαι πού παντρεύτηκα. Δε θυμάμαι όμως με τίποτα γιατί παντρεύτηκα.  
διαφ.
Θυμάμαι πότε παντρεύτηκα. Θυμάμαι πού παντρεύτηκα. Δε θυμάμαι όμως με τίποτα γιατί παντρεύτηκα.