-Πέρασα από τη γιαγιά και μου έδωσε 5.000.-Ευρώ;-Θερμίδες!

-Πέρασα από τη γιαγιά και μου έδωσε 5.000. -Ευρώ; -Θερμίδες!

διαφ.
-Πέρασα από τη γιαγιά και μου έδωσε 5.000. -Ευρώ; -Θερμίδες!  
διαφ.
-Πέρασα από τη γιαγιά και μου έδωσε 5.000. -Ευρώ; -Θερμίδες!