-Είσαι ο μόνος λόγος που ξυπνάω το πρωί.-Αλήθεια;-Αλήθεια αφεντικό!

-Είσαι ο μόνος λόγος που ξυπνάω το πρωί. -Αλήθεια; -Αλήθεια αφεντικό!

διαφ.
-Είσαι ο μόνος λόγος που ξυπνάω το πρωί. -Αλήθεια; -Αλήθεια αφεντικό!  
διαφ.
-Είσαι ο μόνος λόγος που ξυπνάω το πρωί. -Αλήθεια; -Αλήθεια αφεντικό!