-Ακόμα δε μπήκε ο μήνας κι έκανες τη μαλακία;-Έχει λιγότερες μέρες αυτός ο μήνας και φοβήθηκα μήπως δεν προλάβω.

October 25, 2017
-Ακόμα δε μπήκε ο μήνας κι έκανες τη μαλακία; -Έχει λιγότερες μέρες αυτός ο μήνας και φοβήθηκα μήπως δεν προλάβω.

διαφ.
-Ακόμα δε μπήκε ο μήνας κι έκανες τη μαλακία; -Έχει λιγότερες μέρες αυτός ο μήνας και φοβήθηκα μήπως δεν προλάβω.  
διαφ.
-Ακόμα δε μπήκε ο μήνας κι έκανες τη μαλακία; -Έχει λιγότερες μέρες αυτός ο μήνας και φοβήθηκα μήπως δεν προλάβω.