Αν είσαι λάθος και δε μιλάς είσαι σοφός.Αν είσαι σωστός και δε μιλάς είσαι παντρεμένος!

Αν είσαι λάθος και δε μιλάς είσαι σοφός. Αν είσαι σωστός και δε μιλάς είσαι παντρεμένος!

διαφ.
Αν είσαι λάθος και δε μιλάς είσαι σοφός. Αν είσαι σωστός και δε μιλάς είσαι παντρεμένος!  
διαφ.
Αν είσαι λάθος και δε μιλάς είσαι σοφός. Αν είσαι σωστός και δε μιλάς είσαι παντρεμένος!