-Και δε μου λες ρε καλλιτέχνη, είναι καλό το σουβλάκι σου;-Ένα πράγμα θα σου πω: Δυο γυμναστήρια έχω κλείσει μέχρι τώρα!

October 25, 2017
-Και δε μου λες ρε καλλιτέχνη, είναι καλό το σουβλάκι σου; -Ένα πράγμα θα σου πω: Δυο γυμναστήρια έχω κλείσει μέχρι τώρα!

διαφ.
-Και δε μου λες ρε καλλιτέχνη, είναι καλό το σουβλάκι σου; -Ένα πράγμα θα σου πω: Δυο γυμναστήρια έχω κλείσει μέχρι τώρα!  
διαφ.
-Και δε μου λες ρε καλλιτέχνη, είναι καλό το σουβλάκι σου; -Ένα πράγμα θα σου πω: Δυο γυμναστήρια έχω κλείσει μέχρι τώρα!