Μου λένε οι φίλες μου “Στείλτου κάτι μη φανεί ότι σε πείραξε, νασαι κουλ” και το μήνυμα που του έστειλα ξεκινούσε “ΑΚΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΑΛΑΚΑ”

Μου λένε οι φίλες μου “Στείλτου κάτι μη φανεί ότι σε πείραξε, νασαι κουλ” και το μήνυμα που του έστειλα ξεκινούσε “ΑΚΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΑΛΑΚΑ”

διαφ.
Μου λένε οι φίλες μου "Στείλτου κάτι μη φανεί ότι σε πείραξε, νασαι κουλ" και το μήνυμα που του έστειλα ξεκινούσε "ΑΚΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΑΛΑΚΑ"  
διαφ.
Μου λένε οι φίλες μου "Στείλτου κάτι μη φανεί ότι σε πείραξε, νασαι κουλ" και το μήνυμα που του έστειλα ξεκινούσε "ΑΚΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΑΛΑΚΑ"