Το μυστικό είναι να “γυαλίζει λίγο το μάτι σας” για να σας σέβονται.

October 24, 2017
Το μυστικό είναι να “γυαλίζει λίγο το μάτι σας” για να σας σέβονται.

διαφ.
Το μυστικό είναι να "γυαλίζει λίγο το μάτι σας" για να σας σέβονται.  
διαφ.
Το μυστικό είναι να "γυαλίζει λίγο το μάτι σας" για να σας σέβονται.