Η ζωή στο χωριό είναι απλή. Βλέπουμε κάποιον, τον χαιρετάμε. Η γιαγιά μου δε φοράει γυαλιά και χαιρετάει τον κάδο τα τελευταία 2 χρόνια…

Η ζωή στο χωριό είναι απλή. Βλέπουμε κάποιον, τον χαιρετάμε. Η γιαγιά μου δε φοράει γυαλιά και χαιρετάει τον κάδο τα τελευταία 2 χρόνια…

διαφ.
Η ζωή στο χωριό είναι απλή. Βλέπουμε κάποιον, τον χαιρετάμε. Η γιαγιά μου δε φοράει γυαλιά και χαιρετάει τον κάδο τα τελευταία 2 χρόνια...  
διαφ.
Η ζωή στο χωριό είναι απλή. Βλέπουμε κάποιον, τον χαιρετάμε. Η γιαγιά μου δε φοράει γυαλιά και χαιρετάει τον κάδο τα τελευταία 2 χρόνια...