-Τι λέει ο παπάς την ώρα του γάμου, καταλαβαίνεις;-Όχι, είναι μυστήριο…

-Τι λέει ο παπάς την ώρα του γάμου, καταλαβαίνεις; -Όχι, είναι μυστήριο…

διαφ.
-Τι λέει ο παπάς την ώρα του γάμου, καταλαβαίνεις; -Όχι, είναι μυστήριο...  
διαφ.
-Τι λέει ο παπάς την ώρα του γάμου, καταλαβαίνεις; -Όχι, είναι μυστήριο...