Μερικές φορές όταν λέω ΄είμαι καλά΄, θέλω κάποιος να με κοιτάξει στα μάτια, να με αγκαλίασει σφιχτά και να μου πει: ΄Το ξέρω ότι δεν είσαι καλά. Εγώ είμαι εδώ. Πάρε ΧΙΛΙΑ ευρώ΄

Μερικές φορές όταν λέω ΄είμαι καλά΄, θέλω κάποιος να με κοιτάξει στα μάτια, να με αγκαλίασει σφιχτά και να μου πει: ΄Το ξέρω ότι δεν είσαι καλά. Εγώ είμαι εδώ. Πάρε ΧΙΛΙΑ ευρώ΄

διαφ.
Μερικές φορές όταν λέω ΄είμαι καλά΄, θέλω κάποιος να με κοιτάξει στα μάτια, να με αγκαλίασει σφιχτά και να μου πει: ΄Το ξέρω ότι δεν είσαι καλά. Εγώ είμαι εδώ. Πάρε ΧΙΛ... 
διαφ.
Μερικές φορές όταν λέω ΄είμαι καλά΄, θέλω κάποιος να με κοιτάξει στα μάτια, να με αγκαλίασει σφιχτά και να μου πει: ΄Το ξέρω ότι δεν είσαι καλά. Εγώ είμαι εδώ. Πάρε ΧΙΛ...