-Πώς σε λένε κοπελιά;-Ελέην, εσένα;-Χάρηκα Ελέην, είμαι ο Μαηκς.

-Πώς σε λένε κοπελιά; -Ελέην, εσένα; -Χάρηκα Ελέην, είμαι ο Μαηκς.

διαφ.
-Πώς σε λένε κοπελιά; -Ελέην, εσένα; -Χάρηκα Ελέην, είμαι ο Μαηκς.  
διαφ.
-Πώς σε λένε κοπελιά; -Ελέην, εσένα; -Χάρηκα Ελέην, είμαι ο Μαηκς.