Μου την έπεσε 20χρονο. Ας μειώσω λίγο τα φίλτρα…

Μου την έπεσε 20χρονο. Ας μειώσω λίγο τα φίλτρα…

διαφ.
Μου την έπεσε 20χρονο. Ας μειώσω λίγο τα φίλτρα...  
διαφ.
Μου την έπεσε 20χρονο. Ας μειώσω λίγο τα φίλτρα...