Αν δεν είσαι ελεγκτής, μη μπαίνεις στο λεωφορείο με τσαντάκι ώμου.Σύλλογος καρδιοπαθών Ελλάδος.

Αν δεν είσαι ελεγκτής, μη μπαίνεις στο λεωφορείο με τσαντάκι ώμου. Σύλλογος καρδιοπαθών Ελλάδος.

διαφ.
Αν δεν είσαι ελεγκτής, μη μπαίνεις στο λεωφορείο με τσαντάκι ώμου. Σύλλογος καρδιοπαθών Ελλάδος.  
διαφ.
Αν δεν είσαι ελεγκτής, μη μπαίνεις στο λεωφορείο με τσαντάκι ώμου. Σύλλογος καρδιοπαθών Ελλάδος.