Η άλλη μου λέει αν θέλω να παντρευτώ σύντομα κι εγώ σκέφτομαι ακόμα τι σούπερ δυνάμεις θα ήθελα…

Η άλλη μου λέει αν θέλω να παντρευτώ σύντομα κι εγώ σκέφτομαι ακόμα τι σούπερ δυνάμεις θα ήθελα…

διαφ.
Η άλλη μου λέει αν θέλω να παντρευτώ σύντομα κι εγώ σκέφτομαι ακόμα τι σούπερ δυνάμεις θα ήθελα...  
διαφ.
Η άλλη μου λέει αν θέλω να παντρευτώ σύντομα κι εγώ σκέφτομαι ακόμα τι σούπερ δυνάμεις θα ήθελα...