Οι γονείς γράφουν e-mail στο γιό τους:Αγαπητές Γιαννάκη

Οι γονείς γράφουν e-mail στο γιό τους: Αγαπητές Γιαννάκη, πώς είσαι; Εγώ και η μητέρα σου είμαστε καλά. Σε παρακαλούμε, βγες από τον υπολογιστή και έλα στην κουζίνα να φάμε!

διαφ.
Οι γονείς γράφουν e-mail στο γιό τους: Αγαπητές Γιαννάκη, πώς είσαι; Εγώ και η μητέρα σου είμαστε καλά. Σε παρακαλούμε, βγες από τον υπολογιστή και έλα στην κουζίνα να φά... 
διαφ.
Οι γονείς γράφουν e-mail στο γιό τους: Αγαπητές Γιαννάκη, πώς είσαι; Εγώ και η μητέρα σου είμαστε καλά. Σε παρακαλούμε, βγες από τον υπολογιστή και έλα στην κουζίνα να φά...