Παιδιά το σκυλί είναι γκομενομαγνήτης μόνο αν είστε πιο ωραίοι από το σκυλί.

Παιδιά το σκυλί είναι γκομενομαγνήτης μόνο αν είστε πιο ωραίοι από το σκυλί.

διαφ.
Παιδιά το σκυλί είναι γκομενομαγνήτης μόνο αν είστε πιο ωραίοι από το σκυλί.  
διαφ.
Παιδιά το σκυλί είναι γκομενομαγνήτης μόνο αν είστε πιο ωραίοι από το σκυλί.