Ποιος ο λόγος να χάσω τα κιλά των Χριστουγέννων αφού το Πάσχα πέφτει φέτος νωρίς;

Ποιος ο λόγος να χάσω τα κιλά των Χριστουγέννων αφού το Πάσχα πέφτει φέτος νωρίς;

διαφ.
Ποιος ο λόγος να χάσω τα κιλά των Χριστουγέννων αφού το Πάσχα πέφτει φέτος νωρίς;  
διαφ.
Ποιος ο λόγος να χάσω τα κιλά των Χριστουγέννων αφού το Πάσχα πέφτει φέτος νωρίς;