Ο Σκύλος μου όταν τον βγάζω βόλτα:Πρέπει να κατουρήσω εδώ. Κι εδώ. Κι εδώ. Εδώ κατούρησα;ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΟΥΡΗΣΩ ΕΔΩ.

Ο Σκύλος μου όταν τον βγάζω βόλτα: Πρέπει να κατουρήσω εδώ. Κι εδώ. Κι εδώ. Εδώ κατούρησα; ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΟΥΡΗΣΩ ΕΔΩ.

διαφ.
Ο Σκύλος μου όταν τον βγάζω βόλτα: Πρέπει να κατουρήσω εδώ. Κι εδώ. Κι εδώ. Εδώ κατούρησα; ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΟΥΡΗΣΩ ΕΔΩ.  
διαφ.
Ο Σκύλος μου όταν τον βγάζω βόλτα: Πρέπει να κατουρήσω εδώ. Κι εδώ. Κι εδώ. Εδώ κατούρησα; ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΟΥΡΗΣΩ ΕΔΩ.