-Ρε φιλενάδα, λες να έχει γκόμενα;

-Ρε φιλενάδα, λες να έχει γκόμενα; -Γιατί το λες; -Δεν έχει έρθει ακόμα σπίτι. -Πόσες ώρες λείπει; -Σχεδόν 2 χρόνια…
διαφ.
-Ρε φιλενάδα, λες να έχει γκόμενα; -Γιατί το λες; -Δεν έχει έρθει ακόμα σπίτι. -Πόσες ώρες λείπει; -Σχεδόν 2 χρόνια...
διαφ.
-Ρε φιλενάδα, λες να έχει γκόμενα; -Γιατί το λες; -Δεν έχει έρθει ακόμα σπίτι. -Πόσες ώρες λείπει; -Σχεδόν 2 χρόνια...