των-τριών-ιεραρχών-κανονικά-θα-έπρεπε-να-είναι-τρεις-μέρες-αργία!όχι-τους-βολέψαμε-σε-μια-μέρα-και-τους-τρεις!

Των Τριών Ιεραρχών κανονικά θα έπρεπε να είναι τρεις μέρες αργία! Όχι τους βολέψαμε σε μια μέρα και τους τρεις!

διαφ.
Των Τριών Ιεραρχών κανονικά θα έπρεπε να είναι τρεις μέρες αργία! Όχι τους βολέψαμε σε μια μέρα και τους τρεις!  
διαφ.
Των Τριών Ιεραρχών κανονικά θα έπρεπε να είναι τρεις μέρες αργία! Όχι τους βολέψαμε σε μια μέρα και τους τρεις!