-Μια μακαρονάδα θα ήθελα. -Σε τι πιάτο; Μικρό; Μεσαίο; Μεγάλο; -Δορυφορικό έχετε;

διαφ.
-Μια μακαρονάδα θα ήθελα. -Σε τι πιάτο; Μικρό; Μεσαίο; Μεγάλο; -Δορυφορικό έχετε;  
διαφ.
-Μια μακαρονάδα θα ήθελα. -Σε τι πιάτο; Μικρό; Μεσαίο; Μεγάλο; -Δορυφορικό έχετε;