-Μια μακαρονάδα θα ήθελα.-Σε τι πιάτο; Μικρό; Μεσαίο; Μεγάλο;-Δορυφορικό έχετε;

διαφ.
-Μια μακαρονάδα θα ήθελα.-Σε τι πιάτο; Μικρό; Μεσαίο; Μεγάλο;-Δορυφορικό έχετε;  
διαφ.
-Μια μακαρονάδα θα ήθελα.-Σε τι πιάτο; Μικρό; Μεσαίο; Μεγάλο;-Δορυφορικό έχετε;