Μαγιό και κασκόλ στο ίδιο συρτάρι και ο άλλος…

Μαγιό και κασκόλ στο ίδιο συρτάρι και ο άλλος θέλει να του ξεκαθαρίσω τη θέση μου!

διαφ.
Μαγιό και κασκόλ στο ίδιο συρτάρι και ο άλλος θέλει να του ξεκαθαρίσω τη θέση μου!  
διαφ.
Μαγιό και κασκόλ στο ίδιο συρτάρι και ο άλλος θέλει να του ξεκαθαρίσω τη θέση μου!