Ξύπνησα με χαμόγελο σήμερα, μου έδωσα χαστούκι και έστρωσα.

Ξύπνησα με χαμόγελο σήμερα, μου έδωσα χαστούκι και έστρωσα.

διαφ.
Ξύπνησα με χαμόγελο σήμερα, μου έδωσα χαστούκι και έστρωσα.  
διαφ.
Ξύπνησα με χαμόγελο σήμερα, μου έδωσα χαστούκι και έστρωσα.