Μια καλοστεκούμενη κυρία άνω των 90 μπαίνει σε ένα φαρμακείο

January 18, 2018

Μια καλοστεκούμενη κυρία άνω των 90 μπαίνει σε ένα φαρμακείο


διαφ.
… Πηγή

Μια καλοστεκούμενη κυρία άνω των 90 μπαίνει σε ένα φαρμακείο…


Πηγή