Ανέκδοτο: Τρέχει ο λαγός του σκοτωμού μέσα στο δάσος


διαφ.
Πηγή

Τρέχει ο λαγός του σκοτωμού μέσα στο δάσος


Πηγή