ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Γριά: Κι αυτό είναι ένα άρωμα που μου είχε χαρίσει ο συνταγματάρχης θυμάμαι ότι για να μην καταλάβω τι είναι, μου το έδωσε μέσα σε μια σακούλα

Οι δυο κυρίες


Γριά: Κι αυτό είναι ένα άρωμα που μου είχε χαρίσει ο συνταγματάρχης θυμάμαι ότι για να μην καταλάβω τι είναι, μου το έδωσε μέσα σε μια σακούλα
διαφ.
Οι δυο κυρίεςΓριά: Κι αυτό είναι ένα άρωμα που μου είχε χαρίσει ο συνταγματάρχης θυμάμαι ότι για να μην καταλάβω τι είναι, μου το έδωσε μέσα σε μια σακούλα και μου εί...

και μου είπε σιγά στο αυτί: “αυτό είναι κάτι που θέλω να το φοράς κάθε νύκτα στο κρεβάτι”
Λουκρητία: Ναι, αλλά τι εννοούσε, το άρωμα ή την σακούλα;
Πηγή
Δείτε τη συνέχεια