Τον άντρα που θα απλώνει ρούχα και θα βλέπει μαζί σου σεξ εντ δε σίτυ και θα σου κάνει όλα τα χατίρια, διώξτον τον καημένο πριν του τα φορέσεις…

Τον άντρα που θα απλώνει ρούχα και θα βλέπει μαζί σου σεξ εντ δε σίτυ και θα σου κάνει όλα τα χατίρια, διώξτον τον καημένο πριν του τα φορέσεις…

διαφ.
Τον άντρα που θα απλώνει ρούχα και θα βλέπει μαζί σου σεξ εντ δε σίτυ και θα σου κάνει όλα τα χατίρια, διώξτον τον καημένο πριν του τα φορέσεις...  
διαφ.
Τον άντρα που θα απλώνει ρούχα και θα βλέπει μαζί σου σεξ εντ δε σίτυ και θα σου κάνει όλα τα χατίρια, διώξτον τον καημένο πριν του τα φορέσεις...