Η γριά που σέβεται τον εαυτό της, σε μια στάση

January 12, 2018
Η γριά που σέβεται τον εαυτό της, σε μια στάση θα ρωτήσει αποκλειστικά αυτόν που φοράει ακουστικά στ΄αυτιά για πληροφορίες

διαφ.
θα ρωτήσει αποκλειστικά αυτόν που φοράει ακουστικά στ΄αυτιά για πληροφορίες@Aisxrh @Aisxrh 
διαφ.
θα ρωτήσει αποκλειστικά αυτόν που φοράει ακουστικά στ΄αυτιά για πληροφορίες@Aisxrh