Στέλνω φωτογραφία στη μάνα μου μετά το κομμωτήριο

January 12, 2018
Στέλνω φωτογραφία στη μάνα μου μετά το κομμωτήριο και τη ρωτάω "Δεν είμαι ίδια η Ριάννα;" Όχι, μου λέει, είσαι σαν τον Αλέκο απ΄ τα Εγκλήματα

διαφ.
και τη ρωτάω "Δεν είμαι ίδια η Ριάννα;" Όχι, μου λέει, είσαι σαν τον Αλέκο απ΄ τα Εγκλήματα@n1kol1na @n1kol1na 
διαφ.
και τη ρωτάω "Δεν είμαι ίδια η Ριάννα;" Όχι, μου λέει, είσαι σαν τον Αλέκο απ΄ τα Εγκλήματα@n1kol1na