Μου έφερε η μητέρα…

Μου έφερε η μητέρα παγωτό χωρίς σοκολάτα. Αν δεν με ήθελε ας μην με κράταγε.

διαφ.
Μου έφερε η μητέρα παγωτό χωρίς σοκολάτα. Αν δεν με ήθελε ας μην με κράταγε.@mariatoualeta @mariatoualeta 
διαφ.
Μου έφερε η μητέρα παγωτό χωρίς σοκολάτα. Αν δεν με ήθελε ας μην με κράταγε.@mariatoualeta