Ψάχνω δουλειά -Έχεις εμπειρία;

-Ψάχνω δουλειά -Έχεις εμπειρία; -Ναι, εδώ και τρία χρόνια ψάχνω

διαφ.
-Ψάχνω δουλειά -Έχεις εμπειρία; -Ναι, εδώ και τρία χρόνια ψάχνω@fay_pap @fay_pap 
διαφ.
-Ψάχνω δουλειά -Έχεις εμπειρία; -Ναι, εδώ και τρία χρόνια ψάχνω@fay_pap