-Πωωω πω γιαγιά γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια; -Γιατί πατάς το σωλήνα του οξυγόνου

-Πωωω πω γιαγιά γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια; -Γιατί πατάς το σωλήνα του οξυγόνου

διαφ.
-Πωωω πω γιαγιά γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια; -Γιατί πατάς το σωλήνα του οξυγόνου@to_kazanaki @to_kazanaki 
διαφ.
-Πωωω πω γιαγιά γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια; -Γιατί πατάς το σωλήνα του οξυγόνου@to_kazanaki