Είμαστε έξω

Είμαστε έξω. Ωραίο τραγούδι του λέω, ποιος το λέει; Δεν ξέρω μου λέει κάτσε να το βάλω στο Σαζμάν. Όλα σε μένα;

διαφ.
Είμαστε έξω. Ωραίο τραγούδι του λέω, ποιος το λέει; Δεν ξέρω μου λέει κάτσε να το βάλω στο Σαζμάν. Όλα σε μένα;@tzenak @tzenak 
διαφ.
Είμαστε έξω. Ωραίο τραγούδι του λέω, ποιος το λέει; Δεν ξέρω μου λέει κάτσε να το βάλω στο Σαζμάν. Όλα σε μένα;@tzenak