-Βγήκαμε με την κοπέλα μου

Βγήκαμε με την κοπέλα μου στο μπαλκόνι στους -5 βαθμούς C και της είπα ότι θέλω να χωρίσουμε Έτσι στην ψύχρα;

διαφ.
Βγήκαμε με την κοπέλα μου στο μπαλκόνι στους -5 βαθμούς C και της είπα ότι θέλω να χωρίσουμε Έτσι στην ψύχρα;@S__Perfect @S__Perfect 
διαφ.
Βγήκαμε με την κοπέλα μου στο μπαλκόνι στους -5 βαθμούς C και της είπα ότι θέλω να χωρίσουμε Έτσι στην ψύχρα;@S__Perfect