Είμαι άντρας παλαιών αρχών. Εγώ θα διαλέξω την παντόφλα που θα φάω στο κεφάλι

Είμαι άντρας παλαιών αρχών. Εγώ θα διαλέξω την παντόφλα που θα φάω στο κεφάλι

διαφ.
Είμαι άντρας παλαιών αρχών. Εγώ θα διαλέξω την παντόφλα που θα φάω στο κεφάλι@leonardoDcafrio @leonardoDcafrio 
διαφ.
Είμαι άντρας παλαιών αρχών. Εγώ θα διαλέξω την παντόφλα που θα φάω στο κεφάλι@leonardoDcafrio