Εμείς που έχουμε

Εμείς που έχουμε απομείνει Ελλάδα πρέπει να υπογράψουμε ένα σύμφωνο επιβίωσης

διαφ.
Εμείς που έχουμε απομείνει Ελλάδα πρέπει να υπογράψουμε ένα σύμφωνο επιβίωσης@velze_voula @velze_voula 
διαφ.
Εμείς που έχουμε απομείνει Ελλάδα πρέπει να υπογράψουμε ένα σύμφωνο επιβίωσης@velze_voula