ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ηλεκτρολόγος σε εντατική…

January 7, 2018

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ηλεκτρολόγος σε εντατική…


διαφ.
ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ηλεκτρολόγος σε εντατική... Ο ηλεκτρολόγος ενός νοσοκομείου μπαίνει σε ένα θάλαμο εντατικής… …παρακολούθησης που είναι ασθενείς και αναπνέουν α...

Ο ηλεκτρολόγος ενός νοσοκομείου μπαίνει σε ένα θάλαμο εντατικής…

…παρακολούθησης που είναι ασθενείς και αναπνέουν από φιάλες οξυγόνου και τους λέει:

«Πάρτε βαθιά αναπνοή γιατί θα κοπεί το ρεύμα για 10 λεπτά».


Πηγή