Ο Κύριος Γιώργος είναι 95 ετών και μένει στο γηροκομείο…


Ο Κύριος Γιώργος είναι 95 ετών και μένει στο γηροκομείο…


διαφ.
Ο Κύριος Γιώργος είναι 95 ετών και μένει στο γηροκομείο… Θα λιώσετε στο γέλιο! Πηγή

Θα λιώσετε στο γέλιο!

Ο Κύριος Γιώργος είναι 95 ετών και μένει στο γηροκομείο…


Πηγή
Δείτε τη συνέχεια