Κορυφαίο Ανέκδοτο: Η δασκάλα αναθέτει στα παιδιά εργασία για το σπίτι με τίτλο: “Πώς γίνονται τα παιδιά”

December 23, 2017

Κορυφαίο Ανέκδοτο: Η δασκάλα βάζει εργασία για το σπίτι…


διαφ.
Κορυφαίο Ανέκδοτο: Η δασκάλα βάζει εργασία για το σπίτι… Κορυφαίο! ???? Πηγή

Κορυφαίο! ????

Κορυφαίο Ανέκδοτο: Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι…


Πηγή
Δείτε τη συνέχεια