Ανέκδοτο: Ξεκίνησε πόλεμος κάποτε στο δάσος και βγήκε ανακοίνωση να παρουσιαστούνε όλα τα ζώα του δάσους για να πολεμήσουν


διαφ.
Πηγή

Κηρύχθηκε κάποτε πόλεμος στο δάσος και βγήκε μια ανακοίνωση


Πηγή