Ανέκδοτο: Κυρία τηλεφωνά σε κατάστημα με ερ…τικά βοηθήματα

December 4, 2017

Ανέκδοτο: Κυρία τηλεφωνά σε κατάστημα με ερ…τικά βοηθήματα


διαφ.
Ανέκδοτο: Κυρία τηλεφωνά σε κατάστημα με ερ...τικά βοηθήματα Καλεί μια κυρία σε ένα sex-shop. Το σηκώνει ο υπάλληλος και ακούει μια αισθησιακή φωνή: – …....

Ανέκδοτο: Τηλεφώνημα σε Sex-Shop

Καλεί μια κυρία σε ένα sex-shop. Το σηκώνει ο υπάλληλος και ακούει μια αισθησιακή φωνή:


– …..Αχχχχ, εσείς πουλάτε κάτι… ωωωωω….κάτι δονητές μαύρους εικοσάποντους;

– Μάλιστα, κυρία μου, έχουμε αρκετούς…

– ….με turbo δόνηση και ….μμμμμ… αχαχ… περιστρεφόμενη κεφαλή;

– Μάλιστα…

– ….Μμμμμ….. με extra παλινδρομική κίνηση και…. ωωωω ναι!!

ναι!!!….. Αληθινό δέρμα;

– Ναι, κυρία μου, εμείς τους φέρνουμε…

– Πώς κλείνουν;;…


Πηγή