ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Παίρνει κάποιος έναν μπογιατζή, να του βάψει το σπίτι…

December 4, 2017

Παίρνει κάποιος έναν μπογιατζή,


Παίρνει κάποιος έναν μπογιατζή, να του βάψει το σπίτι, κι όταν ο
διαφ.
Παίρνει κάποιος έναν μπογιατζή,Παίρνει κάποιος έναν μπογιατζή, να του βάψει το σπίτι, κι όταν ο μπογιατζής τελείωσε, ο πελάτης ήταν πολύ ευχαριστημένος και τον πλή...
μπογιατζής τελείωσε, ο πελάτης ήταν πολύ ευχαριστημένος και τον
πλήρωσε την συμφωνημένη αμοιβή του.
– Επειδή όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος απ τη δουλειά σου, πάρε κι
αυτά, να βγάλεις την κυρά έξω, για ένα δείπνο και σινεμά, λέει ο
πελάτης και δίνει στον μπογιατζή £50 επί πλέον.
Το ίδιο βράδυ χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού, ανοίγει ο κύριος και
βλέπει τον μπογιατζή.
– Τι έγινε; Ξέχασες τίποτα;
– Όχι, απάντησε ο μπογιατζής. Ήρθα να πάρω τη γυναίκα σου, να την
βγάλω έξω, για φαγητό και σινεμά, όπως μου ζήτησες.
Πηγή