Ανέκδοτο: Ένας έξυπνος ένας πολύ δυνατός και ένας βλάκας βρίσκονται σε ένα αεροπλάνο

December 4, 2017

Ανέκδοτο: Ήταν μία φορά ένας έξυπνος ένας πολύ δυνατός και ένας βλάκας σε ένα αεροπλάνο


διαφ.
Ανέκδοτο: Ήταν μία φορά ένας έξυπνος ένας πολύ δυνατός και ένας βλάκας σε ένα αεροπλάνο Πηγή


Πηγή